Home

Winterkoolzaad zaaien

Hoge opbrengst koolzaadproef SPNA | Akkerwijzer

Zaaien. Koolzaad heeft een penwortel en gedijt goed op een bodem van goede structuur en waterdoorlaatbaarheid. Slechte afwatering en een ploegzool hebben een negatieve invloed op het resultaat evenals een bodem met veel onkruidzaden en wortelonkruiden. De hoogste opbrengsten worden gehaald op rijke gronden met een goede structuur zoals kleigronden. Winterkoolzaad wordt eind augustus tot uiterlijk begin september gezaaid. De hoeveelheid zaaizaad is rond de ½ miljoen zaden per hectare bij zaai in augustus. In het voorjaar kent een koolzaadplant een sterke periode van groei waarbij het tot een lengte kan komen van meer dan 150 cm. De bloeiperiode van winterkoolzaad valt vanaf half april tot begin mei

In winterkoolzaad kunnen in het najaar, door de vroege zaai en de lange perio­ de dat het gewas open is, veel onkruiden kiemen. Naast de concurrentie voor licht, water en voedingsstoffen kunnen onkruiden om andere redenen niet ge­ wenst zijn in winterkoolzaad. Zo kunnen kamille en kleefkruid de oogst bemoei­ lijken Zaaien: augustus-september. Uitstrooien op fijngemaakte grond, inharken en plat maken. Leveringsmaanden. het gehele jaa In 2013 werd er in Nederland 2683 hectare winterkoolzaad verbouwd, waarvan ruim 1.600 hectare op de noordelijke zware kleigronden. Dit is ruim 1000 hectare meer dan in 2012. De omstandigheden om koolzaad te zaaien waren over het algemeen goed. Ook de goede prijs heeft sommige telers doen besluiten om meer koolzaad te telen Winterkoolzaad wordt gezaaid van half augustus tot begin september en geoogst van begin juli tot en met de derde week van juli. Zomerkoolzaad wordt van maart tot 10 april gezaaid en geoogst van half augustus tot eind augustus. Zomerkoolzaad heeft een kort groeiseizoen en brengt daardoor minder op De zaaidichtheid van koolzaad is bij voorkeur 60 zaden per vierkante meter in zware grond. Op lichtere grond volstaan 40 zaden per vierkante meter. Bij minder gunstige omstandigheden, zoals een grof zaaibed bij zeer droog weer of zeer late zaai, kan het noodzakelijk zijn de zaaidichtheid op te trekken

Laat zaaien (september) *Wintertuinbonen Aquadulce Winterdoperwten *Barbarakruid *Winterpostelein Rammenas *Radijs *Saladini *Spinazie *Veldsla (onder glas) Knolkervel Zeekool mosterd, winterkoolzaad, kervel, nootzoetraapzaad. Eenjarige bloemen, die koubestendig zijn. Ze blijven als jong plantje de winter over. Hele jaar (als het koud wordt. Winterkoolzaad Winterkoolzaad wordt tussen half augustus en begin september gezaaid en geoogst in de eerste helft van juli van het daarop volgende jaar. Per hectare wordt 5 - 9 kg zaaizaad gebruikt

Daardoor lukt het in veel gevallen niet om tijdig mest uit te rijden en een groenbemester of winterkoolzaad in te zaaien. De periode waarin het uitrijden van drijfmest is toegestaan wordt daarom in 2016 met twee weken verlengd, tot en met 15 september Wat zijn de oorzaken? Het areaal koolzaad loopt terug, omdat het saldo van koolzaad niet bijzonder is in vergelijking met wintertarwe, terwijl het telen van koolzaad wel risicovol is, zegt Hindrik Jan Boven van Wiersum Plantbreeding. Koolzaad brengt gemiddeld € 2.003 per hectare op, terwijl wintertarwe € 2.117 per hectare oplevert Boeren die groenbemesters of winterkoolzaad zaaien, krijgen twee weken extra om te mesten. Staatssecretaris Van Dam geeft daar toestemming voor vanwege het onbestendige weer van de laatste maanden. Mest uitrijden mag gewoonlijk alleen tussen februari en augustus

Een vruchtopvolging met vroege mais, gevolgd door het inzaaien van winterkoolzaad half september is stap één. Het oogsten van het koolzaad (raapschroot) het jaar daarop in juli is stap twee. Vroeg in augustus gras inzaaien met wintererwten is stap drie Teeltoptimalisatie winterkoolzaad 2013-2014 Pagina 7 van 26 2.2.2 Gewasbescherming Voorafgaand aan het zaaien is het perceel afgebrand met glyfosaat. In het najaar van 2013 is een onkruidbespuiting uitgevoerd tegen voornamelijk duist en overige breedbladigen. Tevens zijn er in het najaar slakkenkorrels gestrooid

Tijdstip van toepassing: kort na het planten of zaaien, op nog onkruidvrije grond. Dosering: 2,5-3,75 L middel per ha, afhankelijk van grondsoort Cichorei en witlof (pennenteelt) Ter bestrijding van éénjarige onkruiden. In de teelt van witlof (pennenteelt) en cichorei dient maximaal 3,75 L/ha middel per teeltcyclus te worden toegepast In Nederland kiezen de meeste telers voor het verbouwen van winterkoolzaad vanwege de hogere opbrengsten. Bekijk hier een overzicht van de teelt van winterkoolzaad klik hier. Winterkoolzaad ; Wij telen zaaizaad van bladrammenas, ethiopische mosterd, gele mosterd en koolzaad. Een groenbemester is een plant die zorgt voor een betere conditie van de bodem Download product informatie: Winterkoolzaad Tempo. Tempo is een nieuwe hybride koolzaadras met een resistentie tegen het vergelingsvirus TuYV. Het ras kent een verbeterde stikstof efficiency. Tempo is geschikt om laat te gaan zaaien vanwege een vlotte herfst ontwikkeling. Het ras s geschikt voor klei - en zandgronden. Het ras is goed winterhard Winterkoolzaad (Brassica napus): Zaaien VIII-X; alle verdiepingen; Tik op wortel tot 200 cm diep; zaai niet vóór of na koolplanten; maakt verdichte grond los; goede humusvormer; hard

Colzaco - Zaaie

Momenteel wordt winterkoolzaad vertegenwoordigd door een groot aantal variëteiten en hun hybriden. Hieronder staat een beschrijving van de meest populaire. Winterhard F1. Winter koolzaad. Een vorstbestendige, hoogproductieve hybride met middellate rijping. Geschikt voor laat zaaien en laat oogsten. Het groeiseizoen is 300 dagen. Planthoogte. Deze uitrijperiode loopt, vanaf 2019, op alle grondsoorten t/m 15 september. Wendt u drijfmest aan in de periode van 1 augustus t/m 15 september? Dan bent u nu verplicht om uiterlijk 15 september een groenbemester of winterkoolzaad in te zaaien Koolzaad 2020. De oogst van het winterkoolzaad is zo goed als afgerond. De opbrengsten variëren tussen de 3,5 en 5 ton per ha. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden, grondsoort en het ras. Om voor het nieuwe zaaiseizoen een rassenkeuze te maken, hebben wij een aantal rassen voor u geselecteerd op basis van praktijkervaring.

Re: zaai tijd boekweit en koolzaad. Raapzaad en koolzaad zijn moeilijk uit elkaar te houden. Het voordeel van raapzaad is dat het makkelijk zichzelf uitzaait, dus je kan er jaren plezier van hebben. 'Koolzaad' in de wegberm is meestal raapzaad. Blijft staan: nu maar zsm zaeien Je kunt koolzaad in de herfst of in de lente zaaien. Wanneer je koolzaad in de herfst zaait, levert dit zaad meer olie op, doordat het langer gestaan heeft dan het zaad van de planten die je in de lente hebt gezaaid. Doordat koolzaad vroeger zo intensief is verbouwd, vind je deze plant nu nog veel in wegbermen terug winterkoolzaad telen voor de zaadwinning in het volgende jaar, of; bloembollen planten; Het uitrijden van drijfmest na een zeer vroege oogst van maïs (voor 15 september) is niet toegestaan. De uitrijdperiode van drijfmest op grasland is niet gewijzigd zaaien geeft een geringere oogst van groenvoeder maar kan bijvoorbeeld goed na de oogst van wikke , winterkoolzaad, lupine (1). Maar ook na de oogst van winteraveelzaad (?) of vroege erwten is zaaien nog steeds mogelijk. Zaaien kan dan nog bijvoorbeeld in juli en augustus maar is dan geen Sint Jans rogge meer

Video: Koolzaad - Wiersum Plantbreedin

Zaai bij voorkeur vóór 15 augustus en gebruik circa 8 kg zaad per ha. Zorg voor een vast en vlak zaaibed en druk dit na het zaaien aan. De beste voorvruchten zijn: poot of vroege aardappelen, plantuien, gerst, vroege tarwe of erwten WELKOM; GESCHIEDENIS. Paarden Zuurdijk|Drafpaard Goliath | Landelijke Rijvereniging Winnetou | keuringen | fokkerij | Hengstenverening Excelsior; Heksen, spoken. Weeromstandigheden tijdens zaaien slecht. De akkerbouwers konden vorig najaar minder winterkoolzaad zaaien vanwege slechte weeromstandigheden. Er is dit voorjaar meer zomerkoolzaad gezaaid. Daardoor groeide het koolzaad areaal in de EU dit jaar naar 5,216 miljoen hectare. Vorig jaar stond er 5,185 miljoen hectare namelijk het zaaien van winterkoolzaad voor de winning van zaad in het volgende groeiseizoen. Uit onderzoek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet blijkt dat bij winterkoolzaad geen hoger risico van stikstofuitspoeling bestaat dan bij groenbemesters (rapport PM) Het zaaien van winterkoolzaad in augustus voor de teelt van koolzaad in het daaropvolgende jaar heeft geen groter gevolg voor het milieu dan het inzaaien van een groenbemester in dezelfde periode. Winterkoolzaad is winterhard en wordt niet geploegd, omdat de hoofdteelt de winning van zaad is, dat zich in het volgende jaar ontwikkelt en geoogst wordt

Chemische onkruid- bestrijding in de teelt van winterkoolzaa

Koolzaad, Winter 'Lenox' - Vreeke

 1. Wintergraan en winterkoolzaad zaaien bleek vaak onmogelijk en ook dit voorjaar bleef het op veel plaatsen lang nat. Dit meldt het Duitse Maïscommitee (DMK). Maïs zaaien nu het land dankzij de snel toenemende verdamping snel kan opdrogen blijkt het beste alternatief. In de heuvelachtige deelstaten van Duitsland neemt het areaal maïs juist af
 2. Te zaaien in het voorjaar aan 50 kg/ha : MENGSELS IN HET KADER VAN BEHEERSOVEREENKOMSTEN IN WALLONIE : TOURNIERE: (30-40 kg/ha) 10 kg : 85 % grassen - 15 % Klavers : Voldoet aan voorwaarden MAEC : Samenstelling: Engels raaigras : Lammerstaart : Beemdlangbloem: Veldbeemdgras : Rode klave
 3. winterkoolzaad voor de zaadwinning in het volgende jaar wordt ingezaaid. Daarmee kan dan de stikstofgebruiksnorm van de groenbemester of het winterkoolzaad worden ingevuld. Deze gebruiks-norm kan in de maand augustus volgens het Bgm ook worden gevuld met vaste dierlijke mest of steekvast zuiveringsslib (artikel 4, eerste lid)
 4. Zaai bij voorkeur vóór 15 oktober en gebruik circa 15 kg zaad per ha. Zorg voor een vast en vlak zaaibed en druk dit na het zaaien aan. Alle gewassen zijn geschikt als voorvrucht. Worden problemen met slakken verwacht, meng dan eventueel slakkenkorrels door het zaad
 5. Bij winterkoolzaad komt de zaadopbrengst uit de opbrengstcomponenten als volgt tot stand: Bij te vroege zaai zal al in de herfst enige strekking van de stengel optreden. De strekking is sterker bij een dichte stand en naarmate de grond stikstofrijker is

De meeste telers kiezen voor winterkoolzaad, omdat dit een hogere opbrengst geeft. Voor koolzaad is het belangrijk om op een vochthoudende grond te telen. Daarnaast is het een stikstofbehoeftig gewas. Let wel op voor koolzaad in combinatie met bietenteelt, dat gaat niet goed samen Daarnaast is het in trek voor bijenhouders door een later bloeitijdstip dan winterkoolzaad. Zaaien. Koolzaad - Brassica napus - Wilde plante . Als je net als ik verschillende vogels goed wilt fotograferen in koolzaad dan kost dat eindeloos veel geduld. De periode dat winterkoolzaad bloeit is van eind april tot eind mei Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek; 10-03-2015 09:00: Ministerie van Economische Zaken: Staatscourant 2015, 6992: Overi

Door het grillige weer van de afgelopen maanden lukt het in veel gevallen niet om tijdig mest uit te rijden en een groenbemester of winterkoolzaad in te zaaien. De periode waarin het uitrijden van drijfmest is toegestaan wordt daarom in 2016 met twee weken verlengd, tot en met 15 september Nieuwe bodemherbicide in suikerbietenteelt toegelaten. Bodemherbiciden Gewasbescherming Onderzoek Wetgeving 2 juli 2019. Tanaris is een nieuw bodemherbicide in suikerbieten dat op 27 juni door het Ctgb is toegelaten. Tanaris is een onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik dat wordt uitgebreid met een na-opkomst behandeling in bieten 1.2.1.1 Winterkoolzaad (WKZ) Winterkoolzaad is een langedagplant die gaat bloeien als de dagen lengen. Voordien moet zij tijdens een seizoen van korte dagen (winter) een voldoende vegetatieve ontwikkeling kunnen krijgen. Zaaien gebeurt tussen half augustus en half september en oogsten in juli van het volgende jaar. Winterkoolzaad is ee

Winterkoolzaad zaaien in Suffolk, Oost-Engeland, met een Challenger rupstrekker en Väderstad Rapid zaaimachine. Foto: Ryan Baker Loonbedrijf Klootwijk uit Strijen rooit een perceel suikerbieten in het stof, in de Hoeksche Waard Koolzaad (Brassica Napus) is een plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). Deze familie verschaft veel van de wintergroenten die we kennen, zoals bloemkool, boerenkool, broccoli en spruitjes. Deze kruisbloemenfamilie ontleent haar naam aan het feit dat de vier kroonbladeren van de bloem duidelijk in een kruis staan akkerbouwers meer voedergewassen moeten telen. Een gewas dat hiervoor in aanmerking komt is koolzaad. De koek die na het persen van het zaad overblijft is een waardevolle grondstof voor krachtvoeder. Het stro van het gewas kan als strooisel worden 3.1.1 Winterkoolzaad of zomerkoolzaad. Zaaien tussen half maart en half april. Oogsten in augustus/september. Vanwege de geringere gewasontwikkeling is de gewenste zaaidichtheid met 100 zaden per m² hoger dan bij winterkoolzaad Zaai langs de rand van het gazon wat extra graszaad. Zo krijg je straks een mooie, stevige rand

Winterkoolzaad (open lucht) (max 2 liter product/ha/ 36 maanden, max. 1 toepassing/ 36 maanden) Toepassingsstadium: Voor-opkomst (BBCH 01-08), net na het zaaien of na-opkomst (BBCH 10-14) Ter bestrijding van eenjarige grasachtige en/of - tweezaadlobbige onkruiden: 1,75-2 L/ha, 1 toepassing Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek Winterkoolzaad Zaai in eind augustus/september Meer opbrengst dan zomerkoolzaad Risico: duivenschade, vorstschade, slakkenschade Erosiebestrijding door de winterbegroeiing van de bodem Zomerkoolzaad Zaai in maart tot 10 april Vereist zaaidichtheid van 100 zaden/m² Oogst pas half augustus Mindere opbrengst da

Zaaien van vezelvlas - Wiersum Plantbreeding

Oliehoudende zaden: Zaden van gewassen die voor de winning van plantaardige oliën of vetten verbouwd worden. De olie wordt uit het zaad gewonnen door druk uit te oefenen (mechanisch persen), door het zaad te verwarmen en/of door extractie. Het product dat overblijft na de onttrekking van de olie, wordt normaal gesproken als veevoer gebruikt en. Het telen van bladkool als groenbemester is goedkoper dan van bladrammenas of gele mosterd. Dit komt vooral door de minder hoge prijs voor het zaaizaad. (N.B. Bij bladkool zijn geen bietencysteaaltjes resistente rassen beschikbaar!) Daardoor lukt het in veel gevallen niet om tijdig mest uit te rijden en een groenbemester of winterkoolzaad in te zaaien. Naar aanleiding van deze constatering heeft staatssecretaris Van Dam besloten de periode waarin het uitrijden van drijfmest is toegestaan (ook) in 2016 met twee weken te verlengen, tot en met 15 september Dit jaar telen we 200 ha koolzaad, meest op contract voor de productie van biodiesel. Er komt rond 3 ton zaad per hectare. Het gros van onze oogst is afgedekt op rond de €400 per ton. Winterkoolzaad wordt meestal rond 20 augustus gezaaid en tijdens de winter kort gehouden. Als de plant namelijk groot is, kan strenge vorst grote schade toebrengen

Zomerkoolzaad p/kg - per kg

Koolzaad - Wikipedi

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt. Doelgroepen: - Landbouwers die herwonnen fosfaten gebruiken en die bloembollen of andere gewassen waarvoor aaltjesbeheersing nodig is, graszaad en/of winterkoolzaad telen; - Loonwerkers en intermediairen die mest aanwenden; - Betrokkenen in de productie- en verwerkingsketens van herwonnen fosfaten, bloembollen, graszaad en winterkoolzaad Dat vroege zaaien is vanwege de opbrengst. Hoe langer het op het veld staat (bij wijze van spreken) hoe hoger het olie-gehalte in het zaad. Vandaar dat een hoop boeren voor de winterkoolzaad gaan (ipv de zomervariant) uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar; Net als bij drijfmest mag u zuiveringsslib vanaf 15 maart uitrijden op percelen waarop u maïs gaat telen. Dat geldt alleen voor de percelen op bouwland op zand- en lössgrond Na het zaaien van winterkoolzaad ontstaan in het eerste groeiseizoen kleine bladrozetten, die als overwinteringsstructuur dienen. Deze rozetten stellen de planten in staat de winter te overleven en het jaar daarop uit te lopen Zaaien in augustus en september. Hoewel we al ver in het moestuinseizoen zijn, kan er nog volop gezaaid worden. Je moet natuurlijk wel weten wat wel en wat niet. Hier is een lijstje zaaigoed voor de maanden augustus en september. Door

Boeren kunnen twee weken langer bemesten - akkerbouwbedrijf

 1. Winterkoolzaad (Brassica napus). Geschikt als nateelt, zaaien in augustus/september. Bedekt de grond redelijk goed en is weinig vorstgevoelig. Groenbemesters uit de vlinderbloemenfamilie = Peulvruchtenfamilie. Deze familie wordt tegenwoordig steeds vaker peulvruchtenfamilie genoemd, vandaar de dubbele naam (voor alle duidelijkheid)
 2. De stelregel luidt om uw winterkoolzaad te zaaien tussen 20 augustus en 15 september. Maar durf met de extreme weersomstandigheden waarmee we steeds meer geconfronteerd worden, deze richtlijn in vraag te stellen, gaf Wim aan
 3. Er zijn veel soorten kool, van boerenkool en rode kool tot spruiten, broccoli en bloemkool. Ook koolzaad hoort in deze groep. Alle koolsoorten hebben gele bloemen, de ene wat uitbundiger dan de andere
 4. Zaai en groei (2016-2017) In 2016 zaaiden we op twee locaties in de polder 15 koolzaadrassen uit. Resultaten rassenproeven winterkoolzaad over meerdere proefjaren Uit het overzicht van de resultaten over meerdere jaren blijkt duidelijk dat de opbrengsten erg kunnen verschillen

Krijgt koolzaad nog kansen in Nederland? - De Vries

 1. zaaien. Het zaad moet gezaaid worden op een diepte van 0,5 tot 2,0 centimeter (Den Hartog, 2010). Van Summeren (2010) hanteert een diepte van 1 centimeter. 3.2.3.4 Rijenafstand De rijafstand bij het zaaien van dederzaad kan variëren van 12,5 tot 30 centimeter. Als er gekozen word
 2. Bladkool is een op snelheid van beginontwikkeling en bladproductie geselecteerde vorm van winterkoolzaad. Het is van oudsher een gewaardeerde groenbemester. Voor-en nadelen van Bladkool als 'vanggewas' Voordelen - Snelle grondbedekking - Kan veel N opnemen - Goede N conservering - Goede DS opbrengst (bij tijdige zaai) - Goedkope.
 3. Winterkoolzaad Toepassen kort na zaai verdient de voorkeur. Op een kluiterig zaaibed wordt echter aanbevolen om te wachten tot het gewas twee echte blaadjes heeft gevormd. Ook is het mogelijk Butisan S gedeeld toe te dienen, waarbij de eerste toepassing kort na het zaaien

Akkerbouw. De hoofdtak van Landgoed Scholtenszathe is de Akkerbouw. Het bouwplan omvat de volgende gewassen: De bedrijfsstrategie van Landgoed Scholtenszathe is gericht op een optimale inzet van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, energie en productiemiddelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van weersafhankelijke adviessystemen. Proefresultaten winterkoolzaad Inagro 2018 In 2018 werd door Inagro te Stalhille (lichte polder) en Schore (kustpolder) een rassenproef winterkoolzaad De zaai gebeurde tussen begin en midden september 2017, verliep doorgaans vlot en onder gunstige omstandigheden Proefresultaten winterkoolzaad Inagro 2016 In 2015 werd door Inagro te Wilskerke (kustpolder) en Zande (lichte polder) een rassenproef (2014-2015) kregen we na de zaai voldoende neerslag zodat het koolzaad goed van start ging. Na de regenperiode kwam er een droge periode waardoor de aardvlooien van de partij waren PPO-projectrapport nr. 510252 5 juli 2003 Samenvatting Vanwege de recente belangstelling, vanuit de Nederlandse akkerbouwsector, voor de productie van biodiesel uit koolzaad is, in opdracht van het Hoofdproductschap voor de Akkerbouw (HPA), ee

Proefvelden zaaien, even een droge dag opzoeken - Wiersum

Boeren mogen twee weken langer gieren Omrop Fryslâ

Bouw stal. baktarwe, kievietseieren, mannetjes fazant, Winterkoolzaad. Voorjaar 2021: werk op de akkers! Eigenlijk spreken de foto's voor zich. Er is weer volop gewerkt op het land ter voorbereiding van de gewassen die er op zullen worden geteeld. Het winterkoolzaad kan bijna in bloei komen en wordt door Ties even geïnspecteerd Winterkoolzaad voor opkomst Eenjarige breedbladige onkruiden 0,25 L/ha 1 per teeltcyclus Zomerkoolzaad voor opkomst Eenjarige breedbladige onkruiden 0,15 L/ha 1 per teeltcyclus BLACK Voor het zaaien of planten van allerlei volgteelten wordt een kerende grondbewerking d.m.v. ploegen aangeraden. In een nateelt van bloembollen. De koolzaadsnuitkever, Ceutorhynchus obstrictus De koolzaadsnuitkever, Ceutorhynchus obstrictus (ook wel C. assimilis genoemd) (Orde: Coleoptera; Familie: Curculionidae), is een 2 tot 3 mm lange, wat peervormige kever. Zijn kleur is zwart met grijswitte haren die zijn lichaam en poten bedekken. De zeer lange snuit is licht gebogen en zijn voelsprieten hebben knotsvormige uiteinden Te Vredepeel gaf eind augustus zaaien van winterkoolzaad ten opzichte van half september zaaien een voorsprong in gewasgroei, die ook in het voorjaar werd behouden en uiteindelijk resulteerde in een 240 kg per ha hogere zaadopbrengst. Op basis van dit eenjarig resultaat kan nog geen betrouwbare uitspraa Proefresultaten winterkoolzaad 2017. In 2017 werd door Inagro te Wilskerke (kustpolder) en Zande (lichte polder) een rassenproef winterkoolzaad aangelegd met 15 rassen en te Wilskerke ook een zaaidichthedenproef. Door de hoge standdichtheid dit voorjaar moesten sommige koolzaadpercelen verkort worden. Comfortmodus

Speciale Vegniek voorzetwoeler Geohöbel / Aerosem

• bij zaaien: vanaf het zaaien tot kort na de opkomst van het gewas. Dosering: 3,75 L middel per ha • bij planten (paperpots): enkele dagen na het planten, zodra de grond weer goed aaneengesloten rond de planten ligt. Dosering: 3,75 L middel per ha In beide gevallen geldt dat op het moment van toepassing nog geen onkruid aanwezig mag zijn Boeren die groenbemesters of winterkoolzaad zaaien, krijgen twee weken extra om te mesten. Staatssecretaris Van Dam geeft daar toestemming voor... Groep van 28 gieren vliegt boven Fryslân . 05 jun 2015 - 11:04 . In Fryslân vliegt momenteel een groep van zo'n 28 gieren. De groep. Op vier proefboerderijen in Groningen wordt dit teeltseizoen geëxperimenteerd met kansrijke eiwitgewassen zoals veldbonen, luzerne, gras/klaver, hennep, zetmeelaardappel, zomer- en winterkoolzaad, lupine, erwten en soja. 'Op dit moment bestaat er al een redelijk beeld welke eiwitgewassen van waarde zijn voor de boer en consument', schrijft LTO. Voor het uitrijden van dierlijke mest gelden strenge voorwaarden. De periode waarin dit is toegestaan loopt van februari tot en met 31 augustus. Door het grillige weer van de afgelopen maanden verloopt dit jaar op akkerbouwbedrijven de oogst wat later dan gebruikelijk. Daardoor lukt het in veel gevallen niet om tijdig mest uit te rijden en een groenbemester of winterkoolzaad in te zaaien. De. Akkerbouw Nieuwsbulletin 6; Groenbemesters 2020. Groenbemesters telen. Het kiezen voor een juiste groenbemester vergt de nodige voorbereiding. Aspecten zoals hoofdgewas van volgend seizoen, grondsoort, NKG of kerende grondbewerking, aaltjes, slakken en moment van zaaien spelen allemaal een rol in het kiezen van een groenbemester

Eindelijk goede omstandigheden om proefvelden wintertarweVlas zaaien - Wiersum Plantbreeding

Koolzaad groenbemester groenbemesters: maak de juiste

Isoproturon, een fotosyntheseremmer, heeft een contact- en bodemwerking. Vooral op de meest zwakke graanplanten kan verkleuring van het eerste blad ontstaan. Regelmatig en op voldoende diepte zaaien (circa 3 cm) vermindert deze symptomen. Als na de oogst van het graangewas winterkoolzaad wordt ingezaaid kan er verkleuring van de kiemlobben. Altiplano® Dam tec® pakt een breed scala aan eenjarige grassen en breedbladige onkruiden in winterkoolzaad effectief aan. De toepassing is voor-opkomst, zo snel mogelijk na het zaaien. Altiplano® DamTEC® wordt geleverd in korrelvorm en heeft twee werkzame stoffen : napropamide, een werkzame stof uit de acetamidefamilie, en clomazone, een. Koolzaad ( Brassica napus subsp. napus), ook bekend als koolzaad, of koolzaad, is een felgeel bloeiend lid van de familie Brassicaceae (mosterd- of koolfamilie), voornamelijk gekweekt om zijn olierijke zaad, dat van nature aanzienlijke hoeveelheden bevat. van erucazuur. Canola zijn een groep van raapzaad cultivars die werden gekweekt tot zeer lage niveaus hebben van erucazuur en zijn bijzonder.

Tempo - Wiersum Plantbreedin

Een te vroege zaai geeft een vorstgevoelig gewas. Het gewas schiet in het voorjaar snel uit en kan bij voldoende hoge standdichtheid onkruiden onderdrukken. Van 1ha winterkoolzaad wordt een zaadoogst bereikt van 4-5,5 ton Eind augustus wordt het winterkoolzaad uitgezaaid op zo'n 15 hectare in Grimbergen. De landbouwers beginnen alvast met de teelt van koolzaad. Eind augustus zaaien we. Dat winterkoolzaad moeten we dan volgend jaar in augustus kunnen oogsten, zegt landbouwer Jimmy De Prins Winterkoolzaad Toepassen kort na zaai. Op een kluiterig zaaibed wordt echter aanbevolen om te wachten tot het gewas twee echte blaadjes heeft gevormd. Ook is het mogelijk Sultan 500 SC gedeeld toe te dienen, waarbij de eerste toepassing kort na het zaaien plaatsvindt en de tweede na opkomst van het gewas onafhankelijk van het gewasstadium.

vanggewas - mestboete

Winterkoolzaad • Meer consistente & betrouwbare zaairesultaat onder droge omstandigheden. • Grote kostenreducties op het gebied van zaaien en zaaibedbereiding zonder gevolgen voor de opbrengst. • Oogmerk van het reduceren van de zaaidichtheid met mogelijke opbrengstvoordelen. Conclusie Veel winterkoolzaad is er slecht aan toe. Het zaaien zelf verliep goed, maar door droogte sterft het gekiemde zaad weer af of de opkomst is heel onregelmatig. Dit speelt vooral in het midden en oosten van Duitsland, het westen van Polen en het noorden van Tsjechië

Poten en zaaien in Polen - Boerderij

Winterkoolzaad spant de kroon Koolzaad (Brassica napus) behoort tot de familie van de koolgewassen of kruisbloemigen Er is voor gekozen om in het jaar van zaaien geen bemesting meer uit te voeren op het perceel. In plaats daarvan werd op 26 maart 2018 een staa De zaai van winterkoolzaad gebeurt tussen half augustus en half september en de oogst in juli van het volgende jaar. Door de bedekking van de bodem tijdens de winter, is het gewas erosiebestrijdend. Zomerkoolzaad wordt gezaaid tussen half maart en half april en geoogst in de maand augus-tus of september van hetzelfde jaar Hiervoor winterkoolzaad is net zo phacelia en gele lupine. Naast de reeds moestuinen geoogst, is het zinvol om geschikte planten zoals calendula of goudsbloem tussen de plantaardige rijen zaaien. Hardy en niet vorst-winterharde plante